Az ETOSZ

Ma Magyarországon mindenkit megillet a testi és lelki egészséghez való alapvető jog (Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és Felelősség, XX. cikk). Ez azonban csak az egészségügyi ellátórendszer hatékony és megfelelő működésével nyeri el tartalmát. Ebben egyaránt kulcsszerepe van az egészségügyi szakemberek elhivatottságának, az intézményrendszer fenntarthatóságának, a betegek együttműködésének, a kiszámítható szabályozási környezetnek, és nem utolsó sorban, a magas színvonalú egészségügyi ellátást a mindenkori fejlesztések mentén lehetővé tévő modern technológiáknak..

Magyarországon is elérhetőek a legmodernebb eszközök és technológiai újítások, hiszen számos vállalat nyújt világszínvonalú egészségügyi technológiai és orvostechnikai támogatást a magyar ellátórendszer számára. Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete (ETOSZ) ezen vállalatok érdekképviseleti szervezete.

Az ETOSZ már névválasztásával is markáns üzenetet fogalmaz meg. Az Egyesület tagjai ezzel is kifejezik a közösen felvállalt értékek megvalósítására való törekvést: elkötelezett munka transzparens piaci és szabályozási környezetben, a magyar betegek érdekében.

SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS

TAGGYŰLÉS

Az ETOSZ legfőbb döntéshozó szerve, az egyesület rendes tagjainak  összessége, a Taggyűlés. A Taggyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben jogosult dönteni, minden tag egy szavazattal rendelkezik.

ELNÖKSÉG

Az Elnökség az Egyesület irányító, vezető testülete, amely dönt minden olyan ügyben, melyet az Alapszabály nem utal a Taggyűlés hatáskörébe: meghatározza és felügyeli az Egyesület operatív szervezetének működését, dönt a rendes és a pártoló tagok felvételéről, ellenőrzi a Taggyűlés határozatainak végrehajtását, valamint dönt a Taggyűlés elé nem utalt fontosabb szakmai, szervezeti és gazdasági kérdésekben.

ELNÖK

Az elnök teljes körűen, valamennyi ügyre kiterjedően képviseli az ETOSZ-t. Így többek között megszervezi és irányítja az Egyesület operatív szervezetét, adminisztrációját, ellenőrzi az Elnökségi döntések végrehajtását, képviseli az Egyesületet harmadik személyek előtt, valamint ellátja az Alapszabályban meghatározott egyéb feladatait.

SZEKCIÓK

Az ETOSZ szakmai munkájának fórumai az egyes érintett tagok által alkotott szekciók, melyekhez a tagok szabadon csatlakozhatnak. Jelenleg három szekció végez aktív tevékenységet:

- Szervpótló kezelések szekciója
- Diagnosztikai és egészségügyi informatikai szekció
- Sebészeti szekció
- Gyógyászati segédeszköz szekció

IGAZGATÓ

Az igazgató irányítja az ETOSZ operatív működését, felel az ETOSZ vezető testületei, tisztségviselői által meghatározottak végrehajtásáért és a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, az egyes taggyűlési, elnökségi határozatoknak, illetve az elnök utasításaink megfelelően jár el az ETOSZ érdekképviseleti tevékenysége érdekében.

TISZTSÉGVISELŐK

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI:

- Csató András, elnök, a B.Braun csoport gazdasági és kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója
- Berkes Attila, alelnök, a TritonLife Dialízis Center Kft. ügyvezető igazgatója
- Gyarmati János, alelnök, a GE regionális perinatális vezetője
Hugyecz Tamás, elnökségi tag, a Johnson & Johnson Kft. ügyvezetője
- Oroszné Vincze Rita, elnökségi tag, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezetője

SZEKCIÓVEZETŐK:

Köhler Tamás, a Szervpótló kezelések szekciójának vezetője, a Diaverum Hungary Kft. ügyvezetője
- Oroszné Vincze Rita, a Diagnosztikai és egészségügyi informatikai szekció vezetője, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezetője

IGAZGATÓ:

- Dr. Rádai Tamás

FELÜGYELŐ SZERV TAGJA:

- Dr. Markovics Gyula (Essity Hungary kft.)
Dr. Karabélyos Csaba (Biotest Hungária Kft.)
Petrovszki István (OrthoVision Kft.)

AZ ETIKAI BIZOTTSÁG TAGJA:

Dr. Velkey György (a Magyar Kórházszövetség elnöke)
Muraközy Csaba (Scanmedic Kft.)
Sziráki-Nagy Noémi (GE Healthcare Kft.)

CÉLJAINK

Az ETOSZ fő célkitűzése a magyar betegek ellátásához a modern és innovatív technológiák biztosítása, amelyhez a következő tevékenységeivel járul hozzá:

Az innovatív terápiák, eljárások és technológiák befogadásának és széleskörű elérhetőségének támogatása

Célunk, hogy a magyar betegek mihamarabb és minél szélesebb körben megkaphassák azokat a korszerű diagnosztikai és terápiás ellátásokat, amelyek többsége a környező országokban már elérhető. Amennyiben a magyar betegellátó intézmények technológiai felszereltsége hosszú távon elmarad a Visegrádi országokétól, a magyar betegek tartósan hátrányba kerülhetnek, és egyre nehezebb lesz felzárkózni az európai ellátási szinthez.

Az egészségügy finanszírozásának stabilizálása

Az ellátórendszer egészének fenntarthatósága nélkül nem csak az ellátások fejlesztését, hanem azok szinten tartását is veszély fenyegeti. A mai gazdasági környezetben minden jogszerű és a működő ellátórendszerbe becsatornázható forrásra szükség van, ezért aktívan kezdeményezzük a megoldásokat, szakmai tapasztalatainkat pedig az egészségügyi és gazdasági döntéshozók rendelkezésére bocsátjuk, hogy ezek mihamarabb elérhetővé váljanak a magyar egészségügyi szolgáltatók számára.

Etikus üzleti és szabályozási környezet kialakítása

Az ETOSZ tagjainak egyértelmű víziója egy transzparens és etikus piaci környezet kialakítása, ahol a verseny ténylegesen a minőség és a szolgáltatás színvonala alapján dől el. Célunk, hogy a piacon a kétoldali kötelezettségek teljesítése, az átlátható elvárások, a hatósági eszközrendszer helyes alkalmazása váljon alapvető értékké.

Szemléletváltás – egységes egészségipari szemlélet meghonosítása

A jól és hatékonyan működő összetett egészségügyi rendszerek egységesen integrált egészként kezelik az egyes szereplőket. Arra törekszünk, hogy ez a megközelítés, amely a betegek egészségnyeresége szempontjából előnyös, és szem előtt tartja a technológiai és pénzügyi fenntarthatóságot, Magyarországon is segítse az ágazat szereplőit, hogy gazdaságilag egymásra figyelve, együtt tudjanak működni a lehető legjobb betegellátás és egészségtudatosság érdekében.

ETIKAI KÓDEX

Az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesületének tagjai, mint a magyarországi egészségügyi technológiai és orvostechnikai szektor felelős szereplői elkötelezettek a transzparens és etikus üzleti környezet megteremtése és fenntartása mellett. Ebbéli felelősségük tudatában és a legmagasabb szintű üzleti-etikai elvárások érvényre juttatása érdekében megalkották és magukra nézve kötelezően követendőnek nyilvánították a következő önkorlátozó, üzleti magatartásra vonatkozó szabályokat. Az Etikai Kódex értelmében az ETOSZ tagvállalatok „évente közzéteszik az egészségügyi szakembereknek, alapítványoknak és/vagy egészségügyi intézményeknek adott előző évi támogatásaik összegét az adott tagvállalat által szabályozott módon, így különösen, de nem kizárólagosan a saját vagy az ETOSZ honlapján erre a célra rendszeresített nyilvános felületen vagy az európai érdekképviseleti szervezetek által elfogadott és erre rendszeresített nyilvános felületeken” (Etikai Kódex 2.4. c pont). Az ETOSZ tagvállalatainak első alkalommal 2018-ban kell megtenniük a 2017-es támogatások éves összesítését és nyilvánosságra hozatalát. Az alábbi táblázat tünteti fel azon ETOSZ tagvállalatok támogatásaira vonatkozó adatokat, amelyek ezen adatokat az ETOSZ honlapján hozzák nyilvánosságra

GDPR

Tájékoztató a cookie-k (sütik) használatáról A cookie jelentése A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit. A cookie-k segítségével, az adott felhasználó honlap-látogatási, internet használati szokásai alapján a kereséseit, a honlap betöltését és az azon történő navigációt meggyorsítjuk. A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.

Amennyiben további információkra lenne szüksége ezen „sütik” és működésük kapcsán, részletes információkat talál a

www.allaboutcookies.org www.aboutcookies.org oldalakon.

Elfogadás a weboldalra látogatás által. Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével.

Honlapunkra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen tájékoztatójával összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan - sütiket használ.  Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek. Az 1. pontban írt honlapokon további információk találhatóak  ebben a kérdéskörben is.